آجرسازان
خانه / 2019 / می

بایگانی ماهانه: می 2019

آجرپلاک نما وسفال

آجرپلاک نما وسفال یکی از پرکاربردترین مصالح درنما ساختمان ودیوارهای باربروغیره بارمی باشد که هرکدام جداگانه مصرف جدا ازهم را دارندبه طور مثال آجر پلاک نمابعداروی آجرسفال راپوشانده وبه عنوان نما نقش خود رانشان می دهد که آجرپلاک نما با ابعاد مختلفی ودررنگهای متنوعی موجود است . آجرپلاک نما وسفال …

توضیحات بیشتر »